ستاره

من مطمئنم که ما سهم هم می شیم / از جمع تنهایی به زودی کم می شیم
ما سهم هم می شیم این یه حقیقته / تو قلب رویامون تب محبته
تب محبت و رنگین کمون عشق…/ داریم رها می شیم تو آسمون عشق
من آسمون عشق تو ماه روشنی / من عاشق توام تو عاشق منی
تو عاشق منی من عاشقه اینم / که از شب چشمات ستاره می چینم…
.
.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70494کپی شد!
806
۱۶