احساس اجباری_ترانه_هادی ناروئی

ترانه:هادی ناروئی
نام ترانه:احساس اجباری
اجرا توسط:هادی ناروئی

نبودم عاشقت اما تو میگفتی که ناچاری/هنوزم پای تو هستم با این احساس اجباری/هنوزم اشک چشمامو میریزم پای عکساتو/نمیشه باور قلبم نمیبینم نگاهاتو/تو مجبوری دل ساده بمونی پای احساست/با اینکه خوب میدونی اون/نمیخوادت نمیخوادت/
نبودم عاشقت اما تو میگفتی که ناچاری/منم بستم دلو ساده به این حرفای تکراری/جواب عشقمو دادی همون لحظه که دل بستم/تورفتی بستی درهارو ندیدی عاشقت هستم/

https://www.academytaraneh.com/70476کپی شد!
616
۸