حال و هوای ابری

حواست نیست به این قلبم
به این حالی که من دارم
به این حسی که پژمرده
از ایــن دوری بــــــــیزارم

من از چشمِ تـــو مــی بینم
که از عشقم تو دور موندی
اگه فکر کردی دور می شم
بذار بگم که کـــور خوندی

حال و هوام ابریِ و
دلتنـــگِ قطره بارونِ
چشمام همتای دریاست و
رو پلــــکام ابرِ بارونِ

چی شد که تو بهارِ عشق
به عشقمون صاعقه خورد
چـــی از دلِ من دیدی که
عشقت تو این حــادثه مرد

هنوز دوست دارم و میخوام
کــه جزء آرزوت بـــاشم
تو تک تک خاطره هات
تو قلبِ عاشقت جـــا شم

تو این بی مهریِ دنیــا
تو این گمراهیِ کـــامل
تمام دلخـــوشیم ایــــنه
که با تو می رسم ساحل

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70471کپی شد!
904
۱۲