فکرشم نکن!

فکرشم نکن که بی من باشی
تو رو قاب عکسمون کم داره
اسمی که توی شناسنامَم بود
حالا جاش روی در و دیواره!

بودنت توقع بی جا نیست
واسه مردی که همه رویاشی
تو برا من همه ی دنیایی
فکرشم نکن که بی من باشی

با تو هر روز گدایی بکنم
مثل یه مرفّه بی دردم!
بی تو حتّی به بهشتم برسم
دلمو می زنه، بر می گردم

حال و روز من دیوونه بده
حکم مرده ها رو دارم رسماً
ترس من از اینهمه دیوارُ
ترس دیوار اتاقا از من…!

بی تو با تصوّر نبودنت
همه خونه رو سرم آواره
شهر چشمام داره خالی میشه
اینهمه اشک، یه جور اخطاره!

فکرشم نکن که بی من باشی
تو رو قاب عکسمون کم داره
اسمی که توی شناسنامَم بود
حالا جاش روی در و دیواره!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: