چیکارکنم

نرو بمون کنار من حالا که من خرابتم
بهم نگو نمیمونی اخه هنوز بی طاقتم

طاقت ندارم بشنوم بگی که ازپیشم میری
عشقم بمون حتی اگه از من هنوزم دلگیری

نرو بمون میون این دقیقه های بی صدا
بگو چیکار کنم واست تا تو نشی ازم جدا

نمیتونم ببینمت بار سفر بستی بری
تو جاده ی دلکندنت با گریه هات همسفری

نرو بمون کنار من آخه هنوز همخونه اتم
نگو به من نمیمونی حالا که من دیونه اتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70254کپی شد!
873
۷