زمستون متفاوت

این زمستون متفاوته با هرسال جای تو با یه بغل خاطره میرم بیرون
درد تنهایی و سیگار نمیپوشونه حس آرامشمو برگردون

این زمستون متفاوته با هر سال سردی من به تنش افتاده
خونمون روح نداره دیگه کوچه احساسشو از دست داده

پشت هر پنجره شهر تورو میبینم وسعت چشم منو میگیری
نفست بسته به من بود خودت میگفتی بی هوا رفتی و از دست میری

تک تک خاطره هامو دیدم تو کجا معنی رفتن دادی
لحظه هایی که عقب افتادم تو خودت منتظرم ایستادی

مثل موهات به هم میریزم هر قدم که بیتو بر میدارم
پشت پلکام یه اقیانوسه همه غرورمو میبارم

دردمو به روم میارم شاید همه شهر بفهمن خستم
بعد یک سال که رفتی حالا مطمئن شدم بهت وابستم

———————————————–
این ترانه همونطورکه از رو اسمش پیداست مال زمستون بود که اون موقع شروع شد و ناقص موند تا چند روز پیش کهشد این.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: