نترس

نترس
نترس از رعد و برقِ شب ، بیا چترِ دلــــم بازه
فدات میشه تو سختی هات، نگو با تو نمی سازه
***
دلت زخمه تو این گرما ، چقد راحت تو می سوزی
بیا در دیدهام بنشین ، به دردت می خوره روزی
***
پشیمون می شی اون لحظه ، اگه رفتی به جای دور
بلیطُ پس بده امشب ، نگو بسته درش مامـــــور
***
خدا می خونه قلبت رو ، و دیوارت تـــرک خورده
همش از نقشه چیدن هات ، شب و روزت تو غم برده
***
مگه نشنیدی فریـــادم ، تو آیاتش خدا گفـــته
بهشتش در رضای دل ، و قهرش آتش افروخـــته
***
کنارِ خلوتِ ساحل ، خدات شاهدِ گفتــارم
بیاموز اون کلام حق ، نگو یا رب گنه کارم
***
عدالت روز و شب روشن ، کلید و رمزِ خوشبختی
تو یادت رفته این حرفا ، عزیزم خیلی سر سختی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۳۰/۰۴/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70206کپی شد!
692
۴