سمت خدا

دعا کردم که عاشق شم ، شاید قلبم خدایی شه
صدای گریه ی توبه ، توی ذهنم تدایی شه

دعا کردم که احساسم ، یه حسی مثل این باشه
بگیر دستامو تا قلبم ، به عشقت از زمین پاشه

تو میبخشی و من بازم ، دارم سمت گناه میرم
آره راهت رو گم کردم ، میدونم اشتباه میرم

نمیدونم طناب کی ، به دور گردنم افتاد
ولی پایان هر راهی ، منو سمت تو هل میداد
…………………………………………………………………………………………………….
یه ردی از تو رو دیدم ، به هر چی که نگاه کردم
خدایا عاشقم کن من ، میخوام سمت تو برگردم

یه قطرم ، عمریه میخوام ، تو آغوش تو دریا شم
بگیر دستامو تا آخر ، میخوام سمت خودت باشم

تو میبخشی و من بازم ، دارم سمت گناه میرم
آره راهت رو گم کردم ، میدونم اشتباه میرم

نمیدونم طناب کی ، به دور گردنم افتاد
ولی پایان هر راهی ، منو سمت تو هل میداد

https://www.academytaraneh.com/70005کپی شد!
774
۲۲