درگیر احساس

درگیر احساسم،احساس دلتنگی…میمیره قلب من،بی عشق و دلگرمی
برگرد به قلب من،دلم هنوز باته…برگرد که چشم من محتاج چشماته
بریدم از دنیا،دنیای بیرحمی…دنیای بی مهری،دنیای دل سنگی
بیزارم از این بغض،این بغض طولانی…بیزارم از این درد،این درد تنهایی
میخونم این روزا،از رنج تنهایی…نمیدونم حتی کجای دنیامی
درگیر احساسم،احساس دلتنگی…شکستی قلب من،بی تلخی و سختی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: