عاشقیم عالمیه

توو کوچه های بی کسی / تو میشنوی صدای پام

یکی داره داد میزنه / تنها نرو،منم میام

غریبه ها میگن بی من / که تا ته جاده برو

تو گوش نکن به حرفشون / بدون من جایی نرو

بابا منم سخته برام / تا کی باید زجر ببینم

یا این دل خسترو من / با سرنوشت قهر ببینم

شکستی این دلو عزیز / بدون هیچ دردسری

از این به یعد اینو بدون / که با خودت سربه سری

توو این دل خراب من / بدون تو ماتمیه

شعار من شده همین / عاشقیم عالمیه

بدون اگه هرجا بری / پشت سرت یه سایه هست

غصه ی هر روز و شبم / توی همین ترانه هست

شکستی این دلو عزیز / بدون هیچ دردسری

از این به یعد اینو بدون / که با خودت سربه سری

توو این دل خراب من / بدون تو ماتمیه

شعار من شده همین / عاشقیم عالمیه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: