رویای شیرین

سرَم گرمِ رویایِ شیرینیه
تو این لحظه حالم چقد بهتره
به من فرصتِ عاشقی داده شد
ببین یک نگاهت دلو می بره

محاله که این لحظه یادم بره
همین چند لحظه خوشَم با غمِت
بگو دردِ دوریت عذابم نده
من از ماهِ نو آرزو کردَمِت

همین چند لحظه نگاهم کن و
بذار با دلِ خوش عبادت کنم
بذار حسی از تو به من رو کنه
بذار من به حال خوش عادت کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: