دلتنگی

نمی دونم که کجائی نمی دونم با کی هستی
اما هرجائی که هستی اما با هر کی که هستی
باشه جون تو سلامت / هنوزم دستمه نامت
هنوزم روزی هزار بار / اشک میریزم روی نامت
قدرتو من ندونستم / عهدمونو من شکستم
تو منو بخشیدی اما / من همه درارو بستم
دل تو قد یه دریاست / موجای دریاشم اینجاست
از دلم هنوز نرفتی / عاشقت بودن چه زیباست
یادم بهم می گفتی / زندگی مثل سرابه
عاشق کسی نباشی / همه عمرت یه خوابه
من نفهمیدم تا امروز / وقتی دیگه خیلی دیره
حالا که رفتی بازم /دل من پیش تو گیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/69968کپی شد!
807
۹