برگرد

فکر اون هرگز منو رها نکرد
هیچ کسی پنجره های قلب ما رو وا نکرد
تا بره تیکه های خاکستری
تا بشه دلم دوباره مرمری
میتراشم با غم سوخته های این دلم
شاید یک روزی دوباره اون بیاد
جا کنه توی دلم بخواد منو خیلی زیاد
اگه اومدی دوباره،در نزن
توی راه به هر کسی هم سر نزن
شاید اونها دلتو رنج بدن
واسه تو نقشه کشیدن سر شطرنج برن
زود بیا نشی یه وقت مهره ی دونهای کثیف
نکنه یادت بره میخوای بشی عشق کسی
زود بیا یاد روزای دلخوشی
زود بیا نسیم عشق رد نشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: