سهمم از عشق

قسمت ابتدا ( کندتر )

خالی گذاشتی دستم — به خاک و خون نشستم
وای از یه بغض کهنه — وای از دل شکستم
دنیا ی من تو بودی — بی تو بهشت جهنم
وای از یه بغض کهنه — وای از دل شکستم

قسمت اوج (ریتمیک)

بی تو این دل — پر این غم بود
سهمم از عشق — این ماتم بود

(در این قسمت ملودی شبیه به تییرز قسمت اوج است )

بی تو این دل — پر این غم بود
سهمم از عشق — این ماتم بود
____________________

شرمنده اگه کوتاه هستش

https://www.academytaraneh.com/6985کپی شد!
740
۱۱