پرسه ی هنوز

ترانه – پرسه ی هنوز

گریه نکن پشت ِ سرم
هنوز همین دور و برم
دلواپست نخواه منو
توو پرسه های آخرم

احساسِ تنها موندنُ
از توو چشات نده بروز
بذار خیال کنم هنوز
بدونِ من می رسونی
این شبِ غصه رُ به روز

حسِّ تموم شدن توو من
توو شبای ِ پرسه زدن
مثِ یه بغض ته ِ گلو
مونده یه کم تا پُر شدن

مونده یه پرسه ی هنوز
تا برسم به ته ِ من
اونجا که ققنوس ِ تنم
بسوزه توو پرپر زدن

سربکشه از اون میون
پر کشه از آذر و خون
ققنوسِ روحم از بدن
توو پرسه یِ شبِ جنون

گریه نکن پشت ِ سرم
همیشه این دور و برم
هرجا نگاه ِ تو بره
توو آسمونش می پرم
….. محمود ناظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6972کپی شد!
815
۱۱