واژه های خیس

میون واژه های خیس چشمات
یه دنیا درد ُ من تعبیر کردم
برای درک این دیوونگی هات
دلم رو پیش چشمات پیر کردم
همه حرفای بی آرامشت رو
یه جوری ((بهترین)) تفسیر کردم
نشد پابند چشمای تو باشم
آخه چن وقتیه تغییر کردم
واسه لجبازیای بی دلیلت
دل آشفته مو زنجیر کردم
ببخش ای نازنینم این روزا رو
واسه ابراز عشقم دیر کردم

https://www.academytaraneh.com/6961کپی شد!
958
۲۰