چاره ای نیست

چاره ای نیست باید عاشقت بشم
فرصت خوب دیگه تکرار نمی شه
با نگاهت تو آروم داری می گی
اون که دیر میاد بدون زود می ره

هوا این روزا همش دو نفره است
آسمون ابری و بارونی شده
هیشکی غم نداره خوشحالن همه
انگار اینجا شده یه جای دیگه

تو شب چهارده ماه می بینمت
توی آغوشم می پیچه عطر تو
توی عشق تو خلاصه است زندگیم
چاره ای نبود نبازم دلمو

نه تقصیر چشم توئه نه این دلم
اتفاق میوفته خوب چاره چیه
این روزا هر کی می بینی عاشقه
پس منم عاشقتم کی به کیه

همه لحظه ها که نیستم پیش تو
اوج تنهایی و بی حوصلگیم
کاش خیال تو بگیره دستمو
تا با هم بریم به ابرا برسیم
.
.
.
کوروس:
(تا وقتی که منتظرم نگام کنی
تا وقتی که منتظر اشاره اتم
می دونم توام حواست با منه
خنده اتو نگه ندار،عاشقتم)

https://www.academytaraneh.com/69602کپی شد!
838
۹