"منم می خوام"

منم می خوام اسمتو داغ کنم رو پیشونیم || همه جا برمو بگم، که با هم میمونیم
منم می خوام که دستام، توی دست تو باشه || دو عاشق واقعی ، قدر همو بدونیم
منم می خوام آدم باشیم، نه مثل دوتا کوه || دور نبا شیمو فقط از رسیدن بخونیم
منم می خوام باهم ازسرشب تا خوده صبح || نخوابیموبحرعشق فقط ازهم بجوئیم
منم می خوام که سبز باشم اما فقط با تو || بشیم لوبیای سحر آمیز، تا خدا بروئیم
منم می خوام که توی هرغمی باتو باشم || تا توی آغوش هم ازغصه ها بسوزیم
منم می خوام که با من باشی تا آخره عمر || ازدوریمون فقط رد عطرهم ببوئیم
منم می خوام به هم برسیم،حرفم سنگینه || با تو باشم و لباس عاشقی بپوشیم
اسرار نمیکنم ، مگه زندونیه منی || دوسم نداری یا نمیشه با هم بمونیم

https://www.academytaraneh.com/69572کپی شد!
731
۱۹