برام سخته

من به تو نرسیدم خیلی باورش سخته
خوش به حال کسی که کنار تو خوشبخته
فقط یه آرزو داشتم که تو آغوش تو جا شم
توی حسهای هرروزت یه حس ناتموم باشم
تو رو بی شک رها کردم و با عشق بخشیدم
دیگه تو قلب تو نیستم من از چشم تو فهمیدم
من از تو دل نمیکندم تو این روزای بی شوقم
واسه حرف با همه جز تو به حد مرگ بی ذوقم
تو از دستای من رفتی دیگه دیره واسه برگشت
ولی شاید هنوز میشه باید دنبال راهی گشت
از اینکه هستی و اما کنار من نمیمونی
دلم میسوزه چون هیچی از این حالم نمیدونی
برام سخته نمیتونم ببینم مال من نیستی
میشم از خواب بیدار و بازم کنار من نیستی
همون روزی که دعوا شد منو از خاطرت بردی
بعد از من رو اسم کی حرفاتو قسم خوردی
صدای خنده هات بازم تو گوشم منعکس میشه
هنوزم تو دلت هستم تو حرفای تو حس میشه
یه ذره مهروبون تر باش , یه لحظه حالمو دریاب
یا بارم عاشق من شو , توی بیداری نه توی خواب

———————————————
ترانه سرا : توراندخت تفنگچی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: