عشق سگی…

چی تزریق کردی توو خونت / که لبهات رنگ رُب داره

با دریا لابی کردی که / توو چشمات پاشُ می‌ذاره

تو رُ انگاری شب تا صُب / توو عطر Kenzo خوابوندن

یه گونی آردِ گندم رُ / به سر تا پات مالوندن

همیشه وقتی می‌خندی / خرابِ  اُرتُدنسی‌تم

هوادارِ دو آتیشِ  / کلاسِ مرسدنسی‌تم

از این عشق سگی خسته‌م / از اینکه بی خبر باشی

واسه این پاچه می‌گیرم / که توو قلب منم جا شی

تو می‌فهمی و می‌خندی / من از دست خودم می‌رم

کنارت مَنگ و دس پاچه‌م / لباتُ گاز می‌گیرم

یه جوری کوک شد کِیفم / یه حس گنده گُف لاتم

توو پاچه‌م رفت و فهمیدم / که مُهر پای ویزاتم

برات گریه‌م نمی‌گیره / تو رفتی خُب یکی دیگه

مثِ تو خیلیا هستن/ اینُ حسِ سگی‌م می‌گه!

تو حالا اونور آبی / من اینجا بازم اَلافم

مهم نیس، پاچه می‌گیرم / خیالاتم رُ می‌بافم.

https://www.academytaraneh.com/6948کپی شد!
1246
۱۸