شکستی

ساده از من تو گذشتی
دل به رویای کی بستی
عهدتو با من شکستی
دل به عشق من نبستی
حاضر بودم برات بمیرم
هر چی دارم به پات بریزم
واسه موندنت کنارم
دنیارو به هم بریزم
اما رفتی و همیشه
برا من همش سواله
مگه من چی کم گذاشتم
برا تو جز دل ساده
یادته بهت میگفتم
میری اما برمیگردی
یادته لحظه اخر
حتی نگاهمم نکردی
روزی که باید رسیده
با چشم گریون پشیمون
داری التماسم میکنی
تا که بگم باشه بمون
اما دیگه خیلی دیره
مگه میشه یادم بره
روزی رو که گفتی برو
شکستی تو غرورمو
گفتی برو فقط برو
دیگه نمیخوامت تورو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: