قصه کهنه


یه صحراپرلاله

یه دنیا پر ناله

دیگه عاشق شدن خیلی محاله

یه دست دشنه پرخون

یه دست کتاب قانون

یه دست تودست دنیا

یه دست درازواسه نون

یه چشم خمار شهوت

یه چشم پره ز وحشت

یه چشم خراب دنیا

یه چشم رو به قیامت

یه دل سرخوش و سرمست

یه دل آخربن بست

یکی تازه رسیده

یکی بارسفربست

یه عاشق؛یه دل زار

یه دنیا پرتکرار

بازم قصه کهنه

خیانت؛چوبه دار

یه زندون قد دنیا

بازم امیدبه فردا

یه عمره مینویسیم

چقدر نون بده بابا.. ؟


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6924کپی شد!
1220
۱۷