نرو

شکستی قلبمو بدون

من با توام نامهربون

نگاهی کن به حال من

بیا نرو اینجا بمون

بیا نرو ای عشق من

ببین شکسته قلب من

تموم زندگیم فدات

عشقمونو بهم نزن

کجا میری بمون بمون

کجا میری بدون من

ترو خدا اینجا بمون

ترو خدا بجون من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/69156کپی شد!
781
۸