بر میگردم…

من نفس کشیدنم اجباره / این یه تکلیفه به گردن گلو
دارم از فرط خودم می‌میرم / کار من گذشته از آی ‌سی ‌یو

یکی تومه که پوکیده توو خودش / گره‌ی کوری که توو حلقومه
چشاتُ به پاره پوره‌هام ندوز / از صِدام پاره‌گیام معلومه

حالا مورفین به تنم محتاجه / داره درد می‌کشه توی بدنم
دیگه کاری از کسی بر نمی‌آد / نسخه‌ی تو رُ توو رگها می‌زنم

خوره‌ی جاده می‌اوفته توو پاهام / خطِّ ممتدی که جر می‌خوره باز
جاده‌ها یک طرفه حل می‌کنن / مشکل سبقتمُ غیر مجاز

نسخه‌ی تو تنمُ له کرده / این مهم نیس که چقد ناجوره
از وخامت گلو می‌ترسم / مثه اگزوز که همش مجبوره

عابر از پیاده رو می‌ترسه / حسّ مورفین از تن بی‌دردم
این فلش هر چِقَدم یک‌طرفه‌س / نقطه آخرش که بر می‌گردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1385
۷۰