بدبخت

نمیگم عاشقم هستی ، نمیگم دشمنی سر سخت
چرا بیهوده می چرخی ، تو رویای دلم ! بدبخــت
***
توی خلوتگه تاریک ، خودت کُشتی به نامــردی
دلت می پیچه در شب ها ، به شیون های دلدردی
***
به یادت میشم و قلبم ، تماسی با تو می گـــــیره
سکوتت مرگِ عشقم شد ، و بخشش ها براش دیره
***
برای وصلتِ روحم ، دلم محتاجِ سوگنــــــدی
تو در رفتی از این محنت ، اسیر و مستِ ولگردی
***
تسلّی دادی قلبِ من ، به اون حرفای ناجـــوری
نمی بخشم شبت روشن ، مریضم کرده دلشوری
***
خدا حافظ دلم سرده ، مسیرش دوره از شهرت
نمی گرده به آغوشت ، فنا شد در طمع قهـرت
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۲/۰۴/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: