درخت پیر

درخت پیر
به زودی با صدای سجاد راد

ماهم اسیر دام عقرب هاست ، فرضی که ثابت میشه قانونه

ثابت شدس فرضی که این دنیا ، قلبم رو جای غصه میدونه

مثل درختی پیر میمونم ، تو جنگلی که مهر بیماره

بین تمام آدمای شهر ، کمتر کسی حال منو دارهآ

شفته و همبازی بغضم ، هر روز من تکرار دیروزه

دارم تقاص خوبیو میدم ، این غصه با گریه نمیسوزه

از بی وفایی ها دلم خون و ، رو قامتم زخمای صد سالست

هر کس غمی توی دلش بوده ، رو شاخ و برگ من غماشو بست

تو شادی و اندوه آدمها ، تقدیر من میگفت (که) باید سوخت

دیوار قلبم میچکه پس کی، زخمای این دیوارو باید دوخت

مثل درختی پیر میمونم ، قلبم رمان غصه و درده

از فصل پنجم هم گذر کردم ، دنیا همیشه واسه من سرده…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: