بی نشون

مومن و خاموش،دستاش چه سردِ

جونی نداره،مثه یه مردِ

عاشق خورشید،صبح و ندیدِ

تصویردریا،چشماش خشکیدِ

طعنه به زنجیر،رها تو بادِ

آروم و بی غم،حالا آزادِ

بانوی بارون،آخر قصه

نیلی چهرش،داره می رقصه

اشکای مادر،صدا ندارِ

می لرزه از درد،خیره به دارِ

گمشده پرپر،نشونی دارِ

چشم خدا باز،داره میبارِ

https://www.academytaraneh.com/6890کپی شد!
1364
۲۰