خرافاتی

روی یک ملودی خاص ذهنی ساخته شده ….باز هم از ترانه هایی که دوست دارم به حال و هوای موسیقی نزدیک بشه …..لذا اشتباهات زیادی توش هست که قبول دارم …….

دریا رو آرزو کردم ، ولی دنیا سرابش کرد
تمام آرزوهامو ، با دست تو خرابش کرد

تو ذهنم غرق کابوسم ، تو تشویشو نمیبینی
دیگه میرم تو که آخه ، به پای من نمیشینی
به این تنهایی عادت کن ، دارم میرم به بیراهه
برای ما عزیز من ، جدایی آخرین راهه

حواسم محو چشماته ، دلم آروم نمیگیره
خرافاتی شدم شاید ، ولی پای توهم گیره
دیگه این لرزش دستا ، دلیلش بی تو بودن نیست
تو آرومی نمیدونی ، آخه حالت مثل من نیست
…………………………………………………………………………………..
میدونم راه من دوره ، میدونم اشتباه کردم
ولی تو خاطرت باشه ، که هرگز برنمیگردم

تو ذهنم غرق کابوسم ، تو تشویشو نمیبینی
دیگه میرم تو که آخه ، به پای من نمیشینی
به این تنهایی عادت کن ، دارم میرم به بیراهه
برای ما عزیز من ، جدایی آخرین راهه

حواسم محو چشماته ، دلم آروم نمیگیره
خرافاتی شدم شاید ، ولی پای توهم گیره
دیگه این لرزش دستا ، دلیلش بی تو بودن نیست
تو آرومی نمیدونی ، آخه حالت مثل من نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: