چاره ی عشق

اومدم پیشت خدا جونم دوباره
دوباره گریه کنم واسه یه چاره
این بار اولمه که دلم گیره
اگه به دادم نرسی دل میمیره
کلی درد دل دارم که باید بگم
با این درد عشق من یه ادم دیگم
میدونم باید خودتو از تو بخوام
باید با اسم تو تموم شه این کلام
اما خودت عشق زمینیو دادی
باید بشه از این عشقا بازم یادی
این بار اولمه که دلم گیره
اگه به دادم نرسی دل میمیره
می خوام که منو به عشقم برسونی
تو فقط چاره ی این دردو میدونی
این بار اولمه که دلم گیره
خودت بهتر میدونی دلم اسیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: