تحمل کن

بزار بگذره روزامون
تحمل کن یکم دیگه
جدایی تا ابد نیستش
اینو احساس من میگه
تحمل کن نزار اشکات
بریزه از چشات اینبار
تحمل کن بمون با من
شبارو تا سحر بیدار

بیدار…………….

ولی پیداس توهم سردی
تحمل کردنش سخته
همه میگن که اون بی من
همیشه خوبو خوشبخته
شکست سنگینیه ی بغضم
که حرفات پره تاثیره
واسه کشتن این احساس
تو باور کن یکم دیره

یکم دیره………

تحمل کن یکم دیگه
تموم میشه همین غصه
نگاه کن تو چشام انگار
دوباره گریه میرقصه

گریه میرقصه………….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: