عشق یعنی….

گریه کن تا کمی سبکتر شی ، از عذابی که داری راحت شی

سر بذا دردو روی زانوهام بسه !! تا کی می خوای بی طاقت شی؟

تو خیانت نکردی دلبستی رفتی دنبال اونکه می خواستی

این طبیعی ترین غم عشقه که تو رو دلسپردنت واستی

حالا اینکه تو اشتبا کردی یا که اون خیلی خیلی نامرده

چیزی ه که گذشته آروم باش چرخ دنیا هنوز می گرده

من هنوزم چشاتو دوس دارم من هنوزم نگاتو دلتنگم

عشق یعنی تو دیو هم باشی من واسه داشتن تو می جنگم

آره خوبم می خوامت اونجوری که تو هستی این حرف و از بر کن

با تموم بدی و خوبیهات پای تو موندنم رو باور کن

با تو اهل معامله نیستم خواستمت چون دلم تو رو می خواد

واسه من مشکل مهمی نیس که تو از جنس کلبه ای یا باد

بذا دریا دوباره آروم شه تو چلیپای درهم موهات

بذا تو قلب من رها باشن گله گله نگاه آهوهات

حالا برگشتی و بدون بی شک تو رو دنیا بهم پست داده

پس بهم تکیه کن که آروم شه موجی که تو وجودت افتاده

https://www.academytaraneh.com/6859کپی شد!
965
۶