شک نکن

شک نکن

یه بارم نشد عاشق من بشی
یه بارم نشد که بمن فک کنی
تو این روزا سرگرمه وسوا ستی
که روزی هزار بار منو چک کنی

که روزی هزار بار ازم دور شیو
هزار بار دیگه ،باهام بد بشی
تو این روزا تند میری عشقم،گلم
می ترسم نبینی منو ،رد بشی

میترسم که رد شیّو این فاصله
دیگه با وجوده تو هم ، کم نشه
پلی که میونه من و تو شکست
با دستای گرمه تو محکم نشه

دیگه کم بشی از تو شعرایِ من
دیگه چشمایِ تو نشن ، قافیه
بیا و ازین حسّه بد دس بکش
دیگه این همه شک بمن کافیه

بیا و همین لحظه رو ،شک نکن
به حسی که دارم به چشمای تو
بمن نبضه موندن بده رو زمین
بهشتو میزارم ،زیرِ پایِ تو

https://www.academytaraneh.com/68548کپی شد!
1112
۱۸