نیا نیا

نیا نیا ! تو دلِ من سیلی گرفته اسـت نیا نیا
نیا نیا ! آتش دل هنوز نخفته است نیا نیا
خاکسترش هست توی خونم ، تبِ دلت موند سـرزبونم
با دردِ دوری شکستی بالش ، سقوطم آزاد تو آسمونم
***
نیا نیا ! پر خونِ قلبم بی وفــا نیا نیا
نیا نیا ! داغون و سردم از جفا نیا نیا
بارون و ابرت سحر دریده ، حرف بدی هست دلم شنیده
نگو دروغه دفاعِ قلبت ، تو موجِ دریا به من رسیـــده
***
نیا نیا ! خونمُ پر سرو صدا نیا نیا
نیا نیا ! بادبادکم پرت هوا نیا نیا
می ترسم اون تو ضرر ببینی ، عشق دلم هست تو نازنینی
زندگی تلخه بدون رنگت ، رنگین کمانی روی زمینـــی
***
نیا نیا ! تو قعر غم نشستــه ام نیا نیا
نیا نیا ! سایه ی نم شکسته ام نیا نیا
آواره موندی خودم اسیرم ، دلم نمی خواد بی تو بمیـــرم
تابوت دردم عبای عشقت ، از دوری تو عبرت بگیــــرم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۰۴/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: