فیلم تو

توو خیالم داره بارون می زنه/دارم از تو می نویسم تا ابد
لمس خاطراتتو خوب بلدم/مثل یه فیلم درام مستند

توو پلان اولش غریبه ای/زیر بارون نگاهم می مونه
انگاری نگفته راز دلمو/از رو ابهام سکوتم می خونه

زوم دوربین روی اینسرت موبایل/مژده پیامکو نشون می ده
با یه لبخند بی ریختِ پتو پهن/خبر از شروع قصمون می ده

توو سکانس اول دلدادگی/زوم می شم رو پاشنه کفشای تو
حرکت می کنه دوربین رو تنت/باز میشم تشنه اون حرفای تو

دور تند میگذره فیلم زندگیم/هم نفس با ضربان نبض من
ولی بازم اسلو موشن می بینم/جوششت رو توو رگای سبز تن

پر ه از لوکیشنه قصه ما/ پره از کلیشه های تب زده
خالی از حس شعور زندگی/ نمی دونم واسه گیشه این بده؟

حدس آخرین سکانسم آسونه/ یه کوچه ، نگاه گیج نم زده
هم قدم با پاشنه های قرمزت/ آخر فیلم منو رقم زده

توو پلان آخرش غریبه ای/ زیر بارون نگاهم می مونه
ولی پشتش به منه با هر نگام/ حسرت سکوت من رو می دونه

پرده ها سیاهَنو تیتراژی نیست/ دل من داره فلاش بک می زنه
تا شروع سانس تکراری شب/!! "توو خیالم داره بارون می زنه"!!

https://www.academytaraneh.com/68528کپی شد!
1122
۵۶