هیچکی به هیچکی

ترانه- هیچکی به هیچکی

همه چی ریخته به هم
هیچکی ام به هیچکی نیست
دنیا رُ پر کرده غم
هیچکی ام به هیچکی نیست

همه جا رُ بیش و کم
زیر و رو کرده ستم
لبا رُ دوختن به هم
تو دلم دارم می گم –
هیچکی ام به هیچکی نیست

آه ِ سرده دم به دم
رو لب ِ ترانه ام
کی باهام بگیره دم؟
حتی پچ پچ نمی شم!
هیچکی ام به هیچکی نیست

روحمو هی می کشم
دنبال ِ جون و تنم
تا به فردام برسم
روزی صدبار می میرم
هیچکی ام به هیچکی نیست

دل شده خونه ی ِ غم
بغضشو تا می بینم
اشکاشو هی می برم
تا لب ِ چشم ِ ترم،

اونجا خالیش می کنم
اینو حالیش می کنم
که تموم نمی شه غم
می گه من تموم می شم؛
آره خشک شده چش ام
هیچکی ام به هیچکی نیست.

محمود ناظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6851کپی شد!
675
۱۰