« حس خوشقلبی »

« حس خوشقلبی »

یه عشق می بینم
یه شعله ی تازه
یه شعر مینویسم:
عشقِ پُرآوازه

ترانه سازم من
همیشه می خونم
کی به کیه دنیا؟
هیچی نمی دونم

توی کدوم مرزم؟
ضعیفه جغرافیم
مالِ گل عشقه
عطر خوش انصافیم

مقصد پروازم
نه شرقه نه غربی
مگه چیه پرواز؟
یه حس خوشقلبی

من با خیال عشق
آروم میگیرم
ترانه مینویسم
آروم میمیرم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: