حقیقت تلخه میدونم

حقیقت تلخه میدونم تو دیگه برنمیگردی

تو دیگه واسه ی زخمام یه مرهم نه خودِ دردی

منو باش به خیالم که تو هم داغونی از دوری

ولی بی خبر ازاینکه هنوزم سردو مغروری

نتونستم نمیتونم آخه دل کندن آسون نیس

نمیدونی تو این دنیا مثال منِ مجنون نیس

منو این قلب تو خالی منو سردرگریبونی

تقاص چی رو پس میدم نمیدونم، تو میدونی

هنوزم سربه زیریمو به یادت کنترل کردم

هنوز قولام سرجاشه به جز تو با همه سردم

سزای من نبود سازش با این روزای تکراری

اگرچه گفته بودی که منو تنها نمیزاری

سامان جاویدان
۹ خرداد ۹۲

https://www.academytaraneh.com/68384کپی شد!
1120
۴۴