رویا

من و رو یای تو امشب

به این شب گریه می خندیم

به جز همدیگه چشمارو

رو هر چی هست می بندیم

من و رویا ی تو امشب

نفس هامونو می شماریم

تمام شب به ما خیرس

به رومونم نمی یاریم

من و رویای تو امشب

پر از تکرار آغوشیم

به جای پیرهن گریه

بغل هامونو می پوشیم

تو رویا دست من امشب

تو موج گرم موهاته

با هر یک لحظه ی امشب

تو هم یه بوسه همراته

تو رویا غصه ها امشب

دارن از دستمون می رن

تموم شهر تو رویا

دارن از عشقمون می گن

منو رویای تو امشب

حسابی عاشقی کردیم

مسیر بوسه رو رفتیم

تا آخر ، بر نمی گردیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: