دوست شادی هام!!

دوست شادی هام بودی فقط…
واس خنده هام میموندی و فقط ….!
تازه فهمیدم بمیرم نمی یای به دیدنم
دیشبم که خیس شدن گلای روی پیرهنم
دیگه یک تبصره ام قانونمو نمی شکونه ..
"گریه هام دیگه حرومو،خنده های من بمونه"
حق دارم که گریمو به پای چشمات نریزم
اینا باشه پیش کشت نگفتی حتی عزیزم
این بهم ثابت شده تو هم مثل اونا شدی
مهربونیت ته کشیده کلی بی وفا شدی
اون کسی که هر شبا شب بخیرش لالایی بود
تازه فهمیدم نگاهش، فصل بی وفایی بود …
نمی خام حس بکنم تو هم داری بد می کنی
شاید هم مقصرم بگی داری شک می کنی
اما دیشب بخدااااا، صدای تو صدا نبود
این جوری حرف زدنا تو حد اون چشا نبود
خلاصه رسمش نبودش هرجوری تا کنی هستم
به روی خوبی تازه ات چشامو همیشه بستم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: