اگه هستم

می بالم به حسی که
به عشقی که به تو دارم
محو نگاهه تو میشم
دلم رو آسون میبازم
منو ببخش اگه واسه
چشمای نازت میمیرم
منو ببخش اگه فقط
با تو آروم میگیرم
ای هستی و وجودمن
دلم برات پر میزنه
نگاهه مهربونه تو
به لحظه هام سرمیزنه
اگه هستم .بیقرارم
فقط به خاطر توئه
نبض ترانه های من
همه درگیره توئه
عاشقونه های من
با بودن تو جون میگیرن
بیا دستامو بگیر
تا که حسودا بمیرن
بیا بشکن
سکوته هرشبه منو
بیا بشکن
خلوت غمگینه منو
ای هستی و وجودمن
دلم برات پر میزنه
نگاهه مهربونه تو
به لحظه هام سرمیزنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: