لبخند تو…

لبخند تو چشمامو پر کرده
چیزی بغیراز تو نمی بینم
انگاری سیصدساله خوابیدم
از عطر رویای تو سنگینم

لبخند تو دنیامو پر کرده
دنیا همین اندازه کافیمه
عاشقترم میشم تو آغوشت
وقتی که شب رد میشه از نیمه

مهتاب دیشب توی حوض افتاد
خورشید امروز از سر دیوار
چشمای تو از جاذبه لبریز
روزای من از حادثه سرشار

هرروزم از دیروزم عاشقتر
هرلحظه از تو تازه تر میشم
اونقدر غرقم در تو که حتی
با اخمتم وابسته تر میشم*

تا میرسه پای تو رو ساحل
موج تو اقیانوسو میگیره
طوفان که میشه یعنی اقیانوس
باز با خیالات تو درگیره

دستامو محکمتر بگیر داره
از چشم من عشق تو سر میره
با من کنار من قدم بردار
غم با قدم های تو میمیره

از من نگردون روتو میمیرم
دور از تو قلبم غرق تشویشه
لبخند بزن بعدش تماشا کن
دنیا چقدر حالش عوض میشه

*شباهت اتفاقی: یک زن که با اخمای تو وابسته تر شد..(اندازه ی من مرد بودی؟؟؟..الهه صادقی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: