برگشتی که چی

بگو دنبال چی هستی،دوباره اینجا برگشتی/ پس از اون آخرین دیدار،نمیدونم کجا رفتی
خودت رفتی،ولی یادت،نمیرفت از سرم ساده/ نمیدونی که این رفتن چه رنجایی به من داده
بعده چند ماه برگشتی،ببینی که هنوز زندم/ چی فکر کردی،که بعد ازتو،نمیتونم ،یه بازندم
حالا وایسا تماشاکن،ببین من رو که نشکستم/ تبر خوردم،از عشقت باز، هنوزم روی پا هستم
خودت خوبی؟ نگو آره ، میبینم حال و روزت رو / همین چندماه پیش دیدم ،همه روزای خوبت رو
همین چندماه پیش وقتی،تو خواستی که جداباشی/ میگفتی بامنی وقتی،نمیتونی رها باشی
عجب تقدیر شیرینی ، تو با من هستی و اما/ نمونده حسی تو قلبم ، دوباره مثل اونروزا
ولی بازم دوست دارم،با اینکه تو ولم کردی/اگر که عاشقم هستی،دوباره میشه برگردی
شاید دیگه نشه بازم،بشم عاشقو دیوونه/ واسه خوشبختیتم باشه،نمیگم که دلم خونه
وجودت میتونه باشه،دوایی واسه ی دردم/ منو برگردونه شاید به روزایی که سرکردم
همون روزا که میگفتم،تمومِ زندگیمی تو/ نباشی من نمیتونم،تمومه زندگیم بی تو
حالا میدونم اغراقه،تو رفتی، من هنوز زندم/درسته بعد از اون دوری،یه کم بی حال وافسردم
ولی انگار جداییمون ، رو تو بیشتر اثر کرده/نمیدونم چطور قلبت ،با این تنهایی سرکرده
بیا بشکن غرورت رو،بگو کارت خطابوده/ گناهیم اگر کردم،مجازاتم یه کم زوده
بیابرگرد که میتونیم،دوباره عاشق هم شیم/ مثه روزای اول باز، دوباره یار وهمدم شیم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: