انتخاب

تهِ عشقِ مارو کسی بُر نزد
کسی هم نفهمید به تو حِسّمو
نتونستم حتّی توو ده سالِ پیش
به هیشکی بِگَم دردِ این قِصَّمو

نتونستم حتّی بِگم عاشقم
نتونستم آره نشد که نشد
یهو پاشید ازهمدیگه رابطه
نفهمیدم حتّی چی شد خودبخود

تو هم رسمِ عشقو بلد بودی حیف
یه بارم نگفتی از عشقت به من
تا فهمیدم اوضا (ع ) چیه ، من کجام
دیدم عاشقم،عاشقِ هر دو زن!!

دیدم عاشقم ،سخت شده انتخاب
یکی دیگه باشه ،نباشی گلم
نبودی ، نبودم سرِ کیف و کوک
یه جورایی من گم شدم توو رُلَم

نه میشد به دردِ خودم باشمو
نه میشد که پیشِ تو برگردمو
نه میشد تظاهر کنم عاشقم
نه میشد که پنهون کنم دردمو

نه میشد کنارِ تو آروم شدو
نه میشد که از ذهنِ من دَک بشی
یه ده سالی هس ،سرنوشتم شده
که توو خواب و رویایِ من حَک بشی

نمی شد که از راهِ رفته بیام
نمی شد ، نمی شد برام سخت بود
یه آرامشی بود توو چشمایِ تو..
خیالم همیشه ازَت تَخت بود

نمی دونی سخت بود برام انتخاب
یکی دیگه باشه ،نباشی گلم
نبودی ، نبودم سرِ کیف و کوک
یه جورایی من گم شدم توو رُلَم

https://www.academytaraneh.com/68166کپی شد!
1135
۵۸