خیانت

خیانت
شرمنده ازنگاهم نشو دیگه باورت ندارم
دیگه آخر خطیم همیشه این بوده انتظارم
چی شده حال به جون هر دوتا مون داری قسم میخوری
میخوای تکرار شه اون روزهای خودخوری
چقدر خوبه تنهایی من دیر بهش رسیدم
حالا تو کنارم نیستی خوشبخترین فرد زمینم
نه افسوس میخورم نه حسرت دیگه این عبرت آویزه گوشم شد
جواب هر خیانت جدایی البته درد بی درمونم شد
حالا که راه برگشت واسمون دیگه نمونده
زجه زدن واسه چی وقتی عشق ریشه مون سوزنده

ترانه سرا:افشین کمالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/68137کپی شد!
879
۸