یا گمر عدنان / ای ماه عدنانی

جینه نطلب ثار والگلب شب نار
هیهات من العار جندی حزب الله اصبحت ، فی سبیل الله
***
لو یفجرونی لو یحرگونی
لو یدفنونی روحی فدوه سیدی ، فی سبیل الله
***
حافی جیبنه انزور والگلب مطرور
یا شمس یا نور ما نهاب الموت بلحگ ، فی سبیل الله
***
یا ابو تُراب ما یهمنه ارهاب
یا شاهد المحراب جیت اضحی الروح و افی ، فی سبیل الله
***
اجیتک معتنی امن ابعید یحسین
ظلموک العدء او دم صبت العین
اوگلبی ابضچرکم صار نصین
یطلبونک ابثار ابّدر و احنین
***
یا دار اهلنه ضیعتهـــــــــم
جفونی قبل ما ودعتــــــهم
راحوا غفل ما سیرتهــــــم
خلونی وحدی او ما شفتهم
***
رحبت هل نا س بینه یا عبّاس
تلطم اعلی الراس محزنین اعلی الحسین ، فی سبیل الله
***
یا گمر عدنان یا سید الفرسان
یا فارس المیدان یا ساقی اولاد النبی ، فی سبیل الله
***
زینب ابیا حال ممتحنه بل اطفال
و الدمع سیّال ودعت کل الاهل ، فی سبیل الله
***
یا حیدر الکرار بلخیم شبت نار
وینه ذوالفقار احضر ابحرب الحسین ، فی سبیل الله
***
الشیعه کلهه اتنوح و الگلب مجروح
لحسین تفدی الروح الظلم ما نتحمّله ، فی سبیل الله
***
معنی :
ای ماهِ عدنانی
اومدیم دیدار ، با قلب پر آزار
هیهات از این عار ، سربازِ حزب الله ، فی سبیل الله
***
اگه بمباران ، اگه سوزند جان
اگه گورم آن ، دل فدایت سرورم ، فی سبیل الله
***
پا برهنه اومدیم ، با دل پاره سر زدیم
نور حقت شاهدیم ، ترسی از مرگ نداریم ، فی سبیل الله
***
ای ابو تُراب ، آشوبگر در خواب
ای عابد محراب ، اومدم جانم فدایت ، فی سبیل الله
***
ای حسین اومدم از جاهای دور
ستم کردن دشمنان با چشم کور
دلم خسته شد از این حرفایِ زور
خونخواهی از حنین و بدر و نور
***
تمامِ یاوران گم کـــــردم اون رو
جفا کردن به خاک افکنده جون رو
چه شد با بی خبر رفتن همیشــــه
من و تنها گذاشتن آنچنان رو
***
خوش اومدی گفتند ، عباسیان موندند
سینه و دل کوفتند ، سیاه پوشان حسینن ، فی سبیل الله
***
ای ماهِ عدنانی ، ای آب جوشانی
ای شیر میدانی ، ای ساقی آل النبی ، فی سبیل الله
***
زینب بد حال ، تو دلِ اطفال
اشک او در خال ، یاوران دادِ فدا ، فی سبیل الله
***
ای حیدر کرار ، آتش زدن دلدار
شمشیر ذوالفقار ، زود بیا در کارزار ، فی سبیل الله
***
شیعیان بی روح ، دل وجان مجروح
دلفدا فرزند نوح ، عار وذلت ناپذیر ، فی سبیل الله
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۰۶/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6810کپی شد!
732
۴