ترس!

تموم ترسم از اینه                

                   توکه عاشقتری از من

بفهمی این بُت کوچیک          

               دلش پیش تو نیس اصلاً!


تو که دق می کنی وقتی

                    سراغت رو نمی گیرم

تموم ترسم از اینه

                 بفهمی از چشات سیرم!


توکه می گفتی: از دوری

                      شبا با گریه بیدارم.

نمی دونی بدون تو

                 ترک هم بر نمی دارم!!!


تموم دلهره م اینه:

                 واسه عشق تو کم بودم

دلم پیشت نبود وقتی

                با پاهات هم قدم بودم!


چقد بی رحمه این دستی

                که زیر پوستش آتیشه

ندیدی از تو، از دستات

             چقد آسون جدا می شه؟


زیادی از سرم ، برگرد

        به دنیایی که توش جا شی

واست سمّی خطرناکم

               نباید عاشقم باشی…

https://www.academytaraneh.com/6808کپی شد!
1268
۲۴