یه مرد واقعی

اصلن به روت نیار من درد میکشم

این درد خوبه چون باید که مردشم

دل واپسم نباش حاله من عالیه

اوضام خوبه و جای تو خالیه

دل واپسم نباش من مرد سختیام

من عادتم شده با غصه راه بیام

یه مرد واقعی گریه نمیکنه

رو شونه کسی تکیه نمیکنه

تنها شدم ولی اصلن به روت نیار

خون دل ولی دس رو دلم نزار

ساکت نشستمو صبرم سر اومده

من رو نمیکنم حالم چقدر بده

یه مرد واقعی گریه نمیکنه

رو شونه کسی تکیه نمیکنه

 

 

https://www.academytaraneh.com/6806کپی شد!
1048
۹