غمم کم نیست

کاشکی یزره معرفتو مرام داشتی …………………………..تا میدیدی روزای خوبی رو که باهام داشتی
چوبه رفتاراتو میخوری تو یه روزی………………………………..دیگه نمیتونی واسم ببوری بدوزی
انقد احمق بودم که منو خامم کردی……………………….. با اشوه ها و کارات تو منو رامم کردی
میگفتم عاشقتم میگفتی خیلی لووووسی…………………منم میرم تا تو با تنهای هات بسوزی
اخه تو تموم روزای خوبم باتو بودم…………………………….حقم نبود بری پشتم بگی ناتو بودم
دلم خیلی میسوزه میبینم سادکیمو…………………….دلت خنک شد دیدی اوارگیمو؟؟؟؟؟؟؟
ازت خواهش میکنم بری تنهام بزاری……………………..دیگه نمیخوام غماتو روی غم هام بزاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/68026کپی شد!
846
۷