آواره شدم

آواره شدم توی بی کسی
پس کی به داد دلم میرسی
آواره شدم از نبوده تو
رفتی نموندی، گمشدی یهو
یه ماهِ رفتی انگار ده ساله
دلمو کردی تو تیکه پاره
خدا میدونه چی کشیدم من
وقتی نبودم خوب بودی حتما
دیگه کارم تمومه عزیزم
باید بمیرم باید بمیرم
احساسِ خوبی بهت دست میده
که عشقِِ قبلیت داره میمیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/68023کپی شد!
899
۱۲