حال

قرص ماهو که گاز میگیرم !

روی تختم  دراز  میمیرم 

از نبودت به پوچ میرسمو

با مرور تو  فاز   میگیرم !

 

فکر من  یه  طفل بازیگوش 

از گذشته ها  به حال میره 

روح من که میشه همبازیش

خسته میشه و ز حال میره !

 

روح خستم رهاتر از اینه …

اون اسیره یه جسم غمگینه 

میگریزه میون رویاهام …

چارچوبم براش سنگینه !

 

از تنم کلافه تا میشه 

از شبم کلافه پا میشه 

میره تا شب فراموشی 

تا صدای آلارم جاریشه !

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6798کپی شد!
927
۱۴